ผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต

ขอขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ Dermalogica Thailand อย่างเป็นทางการ พวกเราทุกคนใน Dermalogica ทำงานอย่างหนักเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน ภาพลักษณ์และจุดยืนของแบรนด์มุ่งเน้นที่ความสำเร็จของ Skin Therapist มืออาชีพของ Dermalogica เรามุ่งมั่นที่จะรักษาศักดิ์ศรีด้วยการต่อสู้กับความหลากหลายโดยการแยกแยะและระบุความถูกต้องของผู้ค้าปลีก Dermalogica กล่าวว่าความแตกต่างเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกขายในสถาบันที่ไม่ได้รับอนุญาตในตลาดสีเทา

ผลิตภัณฑ์ Dermalogica รับประกันความใหม่และเป็นของแท้เมื่อได้รับคำแนะนำจาก Skin Therapist มืออาชีพ ขอแนะนำให้คุณซื้อโดยตรงผ่านทางใดทางหนึ่งต่อไปนี้:

- Dermalogica Salon หรือ Spa ที่ได้รับอนุญาต ผ่านทางที่ตั้งร้านค้าของเรา
- เว็บไซต์ทางการของเรา www.dermalogica.co.th
- Lazada Flagship Store อย่างเป็นทางการของเรา www.lazada.co.th/shop/dermalogica-thailand


เพื่อเป็นการเตือนความจำ ผลิตภัณฑ์ของ Dermalogica จะถูกนำเสนอในสถานประกอบการธุรกิจที่ดีที่สุดเท่านั้นรวมถึงร้านเสริมสวยสปาและโรงเรียนเฉพาะทาง นอกจากนี้คุณยังสามารถมั่นใจได้ว่าผู้ค้าปลีกด้านล่างนี้จะมีชื่อเสียงที่ดีและมีการดำเนินธุรกิจที่ยุติธรรมและมีจริยธรรมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ยอดเยี่ยม

ศูนย์ดูแลผิวที่ได้รับอนุญาต


หากต้องการค้นหาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผิวที่ได้รับอนุญาตใกล้คุณโปรดไปที่ ตัวระบุตำแหน่งร้านของเรา

ผู้ค้าปลีกออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาต


Dermalogica ได้รับรู้อย่างมากและยอมรับการขายผลิตภัณฑ์ Dermalogica โดยไม่ได้รับอนุญาตในร้านค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งในและนอกเว็บไซท์ ผลิตภัณฑ์ Dermalogica ที่พบนอกสถาบันข้างต้นถือว่าถูกเบี่ยงเบนไป องค์กรเหล่านี้ไม่มีความสัมพันธ์กับ Dermalogica และไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต ผู้ค้าปลีกที่ไม่ได้รับการรับรองเหล่านี้ มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ล้าสมัยเจือจางปลอมแปลงและไม่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคที่กำลังมองหาแบรนด์ Dermalogica ซึ่งไม่มีคำปรึกษาและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ อันที่จริง Dermalogica ไม่สามารถรับรองผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้และอาจไม่ใช่ของแท้ด้วยซ้ำ นอกเหนือจากนั้นเนื่องจากผู้ค้าปลีกเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาของเรา ผู้ค้าปลีกเหล่านี้จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างมืออาชีพที่มีความสำคัญต่อการใช้งานที่เหมาะสมและประสิทธิผลสูงสุดของผลิตภัณฑ์ Dermalogica ได้

โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านผู้ขายใด ๆ ผ่าน eBay, Amazon และเว็บไซต์ประมูลที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงเว็บไซต์ด้านล่างเหล่านี้จะถูกเบี่ยงเบนไปและไม่รับประกันว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ ดังนั้น Dermalogica จึงไม่สามารถรับรองผลิตภัณฑ์และไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากผู้ค้าปลีกที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นสินค้าลอกเลียนแบบหรือถูกขโมยและหากคุณพยายามขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคุณอาจต้องรับโทษทางแพ่งและ / หรือโทษทางอาญาอย่างมีนัยสำคัญ


หากคุณเห็นตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่ขายผลิตภัณฑ์ Dermalogica เราต้องการทราบข้อมูลดังกล่าวโปรดติดต่อเราที่ customer@dermalogica.co.th! ผลิตภัณฑ์ Dermalogica ไม่ควรและจะไม่ถูกเสนอขายโดยตรงบน E-Bay, Amazon หรือเว็ปไซต์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันและคุณควรหลีกเลี่ยงการซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ผู้ขายนำเสนอ ความพยายามในการต่อต้านการเบี่ยงเบนของ Dermalogica ได้รับการประสานงานผ่านที่ปรึกษาทั่วไปของเรา หากคุณมีคำถามโปรดติดต่อเราโดยตรงที่ customer@dermalogica.co.th